Доц. д-р Стефка Владева, дм – част от МЦ Артро, гр. Доспат

Доц. д-р Стефка Владева, дм – част от МЦ Артро, гр. Доспат

Доц. др Стефка Владева, дм, е новият член на екипа на Медицински център „Артро“ в гр. Доспат.

Доц. Владева е дългогодишен специалист по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната. Основател на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Каспела“ – гр. Пловдив, където работи и понастоящем.

Образование:

1982 г. – доц. д-р Владева завършва Медицински университет – Пловдив като магистър по медицина.

Специализации:

1990 г. – придобива специалност Вътрешни болести в Медицински университет – Пловдив.

1992 г. – защитава специалност Ендокринология и болести на обмяната в Медицински университет – Пловдив.

2007 г. – доц. д-р Стефка Владева защитава дисертация и придобива научна степен „Доктор по медицина“ в Медицински университет – Пловдив.

Медицински опит:

1983-2009г.: Асистент, Доцент, Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив.

През 2009 г. доц. д-р Стефка Владева основава Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната в Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела“, гр. Пловдив, където създава цяла школа от млади специалисти ендокринолози. Към днешна дата продължава да работи в същата клиника.

Професионалните интереси на лекаря са свързани с вътрешните болести, ендокринологията и обменните заболявания. От самото начало на своя професионален път успешно съчетава доболнична с болнична лекарска дейност.

От 1983г. и понастоящем – преподавател в Медицински факултет, Факултет по обществено здраве и Медицински колеж – Медицински университет – Пловдив.

През годините опит в сферата на Ендокринологията доц. д-р Владева взима участие и членува в множество международни и национални медицински конгреси и асоциации.

Доц. др Стефка Владева, дм, ще преглежда в МЦ Артро, гр. Доспат, на 27.01.2024г. Доц. д-р Владева работи с НЗОК.

Всички пациенти, които искат да се консултират с доц. Владева, могат да запишат своя час за консултация на тел: +359898873717.

Сподели:

Прочетете още